“Nothing is impossible, the word itself says 'I'm possible'!”
Audrey Hepburn

Saturday, November 8, 2014

skuteczna nauka języków obcych / tips for learning foreign languages

W dzisiejszym poście chciałabym opowiedzieć Wam o mojej nauce języków obcych.


Czasami jest tak, że zaczynamy jakiś język, ale koniec końców albo nie mamy czasu, albo brakuje nam determinacji. Niestety zaliczam się do tej grupy, często zaczynam jakiś język i ciężko mi dojść do zaawansowanego poziomu. Z czasem jednak wypracowałam sposoby, które pomogły mi w wielopoziomowym podejściu do języka.

Jak skutecznie nauczyć się języka obcego?

1. Wybierz język, który Ci się naprawdę podoba. Nie wybierajmy języka dlatego, że najłatwiej jest się go nauczyć. Wybierzmy taki, którego słuchanie sprawia nam przyjemność i którym naprawdę chcielibyśmy się posługiwać.

2. Znajdź  motywacje do nauki - może to być zwiększenie możliwości na dobrą prace, umiejętność posługiwania się tym językiem na wakacjach itd.

3. Korzystaj z różnych sposobów na naukę: czytaj książki, czasopisma, słuchaj podcastów, oglądaj filmy - kontakt z językiem jest bardzo ważny, a jeszcze lepiej łączyć przyjemne z pożytecznym. Podcasty są szczególnie użyteczne, gdyż można z nich korzystać podczas prac domowych, drogi do pracy/szkoły.

4. Znajdź native speakera. Strony, takie jak conversationexchange.com, interpals.net, mylanguageexchange.com oferują możliwość wymiany językowej.

5. Znajdź osobę lub grupę ludzi, którzy również uczy się danego języka. W grupie zawsze można wymieniać się informacjami i motywować do nauki.

6. Nie zakładaj, że od razu zaczniesz mówić płynnie w tym języków. Ustalaj sobie  cele, które jesteś w stanie osiągnąć.

7. Ucz się słownictwa w kontekście. Nauka samych słówek jest mniej przydatna niż uczenie się całych wyrażeń.

8. Bądź konsekwentna/y -  Nawet 15 minut dziennie przyniesie więcej efektów niż 2 godziny raz tygodniowo.

Strony, z których korzystam:

duolingo.com - strona, która umożliwa przyjemną naukę języka, sprawdza pisownię, umiejętność słuchania
lingua.ly - strona umożliwiająca tłumaczenie słów na inne języki na bieżąco z innych stron
livemocha.com - strona pełna materiałów w różnych językach

Z podcastów szczególnie polecam następujące:
answermethispodcast.com - świetny podcast dla osób uczących się angielskiego na poziomie B2-C2
http://www.radio24.ilsole24ore.com - strona z podcastami na różne tematy w języku włoskim

Jeśli macie swoje sprawdzone sposoby na naukę języków obcych, podzielcie się nimi w komentarzach.

In today's post I would like to tell you about my way of learning foreign languages. 

Sometimes we start learning a new language and in the end we either don't have time or we lack determination. Unluckily I am a part of this group, I often start a new language and I am not able to reach at least intermediate level. However, with time I came up with ways that helped me in a multilevel attitude towards a new language.

So how to learn a foreign language successfully?

1. Pick a language that you really like. Do not choose one just because it's easy to learn.  Choose the one you really like listening to and you'd really like to speak.

2. Find motivation to learn - it can be having a bigger ability to find a job or being able to speak this language on vacation etc.

3. Use different ways of learning: read books. magazines, listen to podcasts or watch movies in that language - a constant contact with a foreign language is very important and it's even better  to combine business with pleasure. Podcasts are particularly useful since you can listen to them while doing households or on your way to work/ school.

4. Find a native speaker. Websites like conversationexchange.com, interpals.net, mylanguageexchange.com give an opportunity for a language exchange.

5. Find a person or a group of people who learn the same language. You can always share information with them and motivate each other.

6. Don't assume that you will be fluent straight away. Set goals that you are able to achieve.

7. Learn vocabulary in context. Learning separate words is less useful than learning whole expressions.

8. Be consequent - even 15 minutes of studying  everyday will bring more effects that 2 hours once a week.

duolingo.com - a site that enables to learn a new language in a pleasant way, it checks the writing skills and ability to listen 
lingua.ly - a site that gives an opportunity to translate words into your native language on the website you are using
livemocha.com - a site full of material on foreign languages

When it comes to podcasts, I really recommend the following ones:

answermethispodcast.com - an amazing podcast for people learning English on B2-C2 level
http://www.radio24.ilsole24ore.com - a site with lots of Italian podcasts on different topics

If you have your tips for learning foreign languages, share them in the comments.
7 comments:

 1. Ja się chyba najbardziej nauczyłam angielskiego podczas słuchania piosenek i oglądania filmów-najpierw z polskimi napisami, a teraz z angielskimi, bo ze słuchu nie zawsze jeszcze wszystko zrozumiem. Za to ciągle nie znalazłam nic, co pozwoliłoby mi ćwiczyć wymowę, chyba zacznę sobie na głos czytać:D

  ReplyDelete
  Replies
  1. na livemocha.com jest możliwość nagrywania jakiegoś tekstu i potem to nagranie jest sprawdzane przez native speakera. fajna sprawa, już wiele osób miało tam możliwość wytknięcia mi moich błędów we włoskim : )

   Delete
 2. Muszę konsekwentnie się za to zabrać :) a mianowicie za naukę języka angielskiego

  ReplyDelete
 3. wydaje mi się, ze najbardziej podszkoliłam język oglądając filmy - najpierw z napisami a potem bez ;)

  http://followthefashion.blog.pl/

  ReplyDelete
 4. Achha Hai! Bahut achha hai :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. sorry my hindi is not that good : ) i only understand ''achha'' so far : P

   Delete